Elektronische sigaretten - Nieuwe wetgeving & Timing

Voorbeeldjes niet toegelaten: Red Fruit / Green Apple / Menthol Tobacco / Strawberry-Apple / …

Voorbeeldjes toegelaten: Strawberry / Apple / Ice / … maar dus ook Green Leafs / Red Forest / Mountain Gold / …

 

TIMING

Dit besluit treedt in werking zes maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad op 11 januari 2023, uitgezonderd voor de kleinhandelaar voor wie het besluit in werking treedt twaalf maanden na de bekendmaking.

Concreet : De groothandel mag vanaf 11 juli 2023 geen producten meer aanbieden die niet aan bovenstaande verplichtingen voldoen. Als kleinhandelaar heeft men nog tot 11 januari 2024 de tijd om de nog aanwezige stock uit te verkopen!

BRON: Publicatie van het KB op de website van het Belgisch Staatsblad http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

 

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!